ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τηλέφωνα                                                                                                                                                                      

Υποδιευθυντής κ.Τσαντάκης Χρίστος: 2384024928

Υποδιευθυντής κ.Θεοδωρίδης Χρήστος: 2384028241

Γραμματεία κ.Ποδοπάνης: 2384028242

 

Στείλτε μας email στις παρακάτω διευθύνσεις :

 | email για σπουδαστές και κοινό –> info@iekaridaias.gr

 | email για εκπαιδευτές –> teachers@iekaridaias.gr

  | https://www.facebook.com/iekaridaias/