Δήλωση Νόσησης Covid-19 Σπουδαστή

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα (pcr – rapid ή self -test) νοσήσετε από Covid-19, παρακαλούμε να το δήλωσετε στην ακόλουθη πλατφόρμα.

Δήλωση Νόσησης Σπουδαστή

Ακολούθως υποχρεούστε  να παραμείνετε στην οικία σας και να λάβετε οδηγίες  από τον ΕΟΔΥ.

Οι απουσίες που θα λάβετε για όσο χρονικό διάστημα απουσιάζετε λόγω  νόσησης  θα έχουν τον χειρισμό που προβλέπει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η Δήλωση Νόσησης λαμβάνει υπόψη της των γενικό κανονισμό τήρησης των προσωπικών δεδομένων.