ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η τέχνη της μαγειρικής διδάσκεται στη χώρα μας σε επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης αποκλειστικά στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και σε επίπεδο Ε.ΠΑ.Σ. Οι ανάγκες όμως της αγοράς σε στελέχη που κατέχουν την τέχνη της μαγειρικής σε επαγγελματικό επίπεδο είναι μεγάλες και επιτακτικές.

Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Η ειδικότητα αυτή έρχεται ως αρωγός των αναγκών των Ελληνικών Επιχειρήσεων του Επισιτιστικού χώρου να καλύψει τα υπάρχοντα κενά με στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν σε υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Α. Μεγάλη Βρετανία: Μάγειρας – KITCHEN + FOOD STEWARD Β. Γαλλία: CHEF- Μάγειρας Γ. Γερμανία: Αρχιμάγειρας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών – Chef

Θ –> Θεωρητικά Μαθήματα

Ε–> Εργαστηριακά Μαθήματα