ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

  Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή
  συνημμένου δικαιολογητικού παρακαλούμε επισυνάψτε το αρχείο σας (επιτρέπεται η υποβολή 1 μόνο αρχείου):

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  Υποδιευθυντής κ.Θεοδωρίδης Χρήστος       : 2384028241

  Υποδιευθυντής κ.Παπαευθυμίου Κων/νος   : 2384024928

  Γραμματεία

  κ. Τζιαφάς Γεώργιος: 2384028242
  κ. Νιζαμίδης Σάββας: 2384028242

  Στείλτε μας email στις παρακάτω διευθύνσεις :

  | email για σπουδαστές  –> students@iekaridaias.gr

   | email για το κοινό και εργοδότες –> info@iekaridaias.gr

   | email για εκπαιδευτές –> teachers@iekaridaias.gr

    | https://www.facebook.com/iekaridaias/