ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ


  Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή
  συνημμένου δικαιολογητικού παρακαλούμε επισυνάψτε το αρχείο σας (επιτρέπεται η υποβολή 1 μόνο αρχείου):  Please prove you are human by selecting the house.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  Υποδιευθυντής κ.Θεοδωρίδης Χρήστος       : 2384028241

  Υποδιευθυντής κ. Τζιαφάς Γεώργιος   : 2384028242

  Γραμματεία

  κ. Ποδοπάνης Κων/νος: 2384024928
  κα. Ζιούρη Ελένη – κα. Εμμανουηλίδου Μαρία: 2384028242

  Στείλτε μας email στις παρακάτω διευθύνσεις :

  | email για σπουδαστές  –> students@iekaridaias.gr

   | email για το κοινό –> info@iekaridaias.gr

   | email για εκπαιδευτές –> teachers@iekaridaias.gr

   | email για Πρακτική Άσκηση –> praktiki@iekaridaias.gr

    | https://www.facebook.com/iekarideas/