ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τηλέφωνα                                                                                                                                                                      

Υποδιευθυντής κ.Θεοδωρίδης Χρήστος       : 2384028241

Υποδιευθυντής κ.Παπαευθυμίου Κων/νος   : 2384024928

Γραμματεία κ.Ποδοπάνης Κων/νος-κ.Τουλάκη Παναγιώτα: 2384028242

 

Στείλτε μας email στις παρακάτω διευθύνσεις :

| email για σπουδαστές  –> students@iekaridaias.gr

 | email για το κοινό και εργοδότες –> info@iekaridaias.gr

 | email για εκπαιδευτές –> teachers@iekaridaias.gr

  | https://www.facebook.com/iekaridaias/