ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2024Α:

01/03/2024 Έναρξη Εξαμήνου
04/03/2024  Έναρξη Μαθημάτων

18/03/2024 Αργία Καθαρής Δευτέρας

21/03/2024 – 28/03/2024 Προγραμματισμός Εξετάσεων Προόδου (Εκπαιδευτές)
23/03/2024  Αργία 25ης Μαρτίου

26/03/2024 – 01/04/2024 Αποστολή Θεμάτων Προόδου (Εκπαιδευτές)
01/04/2024 –05/04/2024 Δημοσίευση Θέματος Ατομικής Εργασίας στο e-class (Εκπαιδευτές)
07/04/2024 Καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης Σημειώσεων μαθήματος με Ύλη που να καλύπτει τις Εξετάσεις Προόδου (Έγγραφα στο e-class)

15/04/2024 – 26/04/2024 Εξετάσεις Προόδου (βαρύτητα εξέτασης 30%)

26/04/2024 Καταληκτική ημερομηνία Παράδοσης Βαθμολογιών Προόδου
15/04/2024 – 26/04/2024 Ατομικές Εργασίες Σπουδαστών (βαρύτητα 10%)
29/04/2024 – 12/05/2024 Διακοπές Πάσχα
13/05/2024 – 17/05/2024 Παράδοση Καταστάσεων Βαθμολογίας Ατομικών Εργασιών (Εκπαιδευτές)

23/05/2024 – 31/05/2024 Αποστολή Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων (Εκπαιδευτές)

07/06/2024 Καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης Σημειώσεων μαθήματος (Έγγραφα στο e-class)

07/06/2024 – 10/06/2024 Ευρωεκλογές
17/06/2024 – 21/06/2024 Τελικές Εξετάσεις Εξαμήνου (βαρύτητα εξέτασης 60%)

23/06/2024  Αργία Αγίου Πνεύματος

24/06/2024 – 28/06/2024 Έκδοση Αποτελεσμάτων
30/6/2024 – Λήξη Εξαμήνου