ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εαρινού Εξαμήνου 2023Β

Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β:

2/10/2023 Έναρξη Εξαμήνου
16/10/2023 Έναρξη Μαθημάτων
13/11/2023 – 19/11/2023 Παράδοση Θεμάτων Προόδου (Εκπαιδευτές)
27/11/2023 – 08/12/2023 Εξετάσεις Προόδου (βαρύτητα εξέτασης 30%)
11/12/2023 – 17/12/2023 Δημοσίευση Θέματος Ατομικής Εργασίας στο e-class (Εκπαιδευτές)
18/12/2023 – 07/01/2024 Ατομικές Εργασίες Σπουδαστών (βαρύτητα 10%)
25/12/2023 – 05/01/2024 Διακοπές Χριστογέννων
08/01/2024 – 12/01/2024 Παράδοση Καταστάσεων Βαθμολογίας Ατομικών Εργασιών (Εκπαιδευτές)
29/01/2024 – 07/02/2024 Τελικές Εξετάσεις Εξαμήνου (βαρύτητα εξέτασης 60%)
14/2/2024 Λήξη Εξαμήνου