Μήνας: Φεβρουάριος 2024

ΓΕΝΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024A (αποκλειστικά για δήλωση μαθημάτων υποψήφιων εκπαιδευτών)

Σας γνωστοποιούμε το Γενικό Πρόγραμμα Αναθέσεων (άνευ αναπληρώσεων), αποκλειστικά για δήλωση μαθημάτων υποψήφιων εκπαιδευτών, των 15 τμημάτων της ΣΑΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.…

Παράταση Προγράμματος Επιδότησης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399

Σας γνωστοποιούμε την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου για παράταση του προγράμματος επιδότησης: Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών…