Δικηγορικό Γραφείο Πάκα (Θεσσαλονίκη) Νομικές Υπηρεσίες – Συμβουλευτική

Το Δικηγοριικό Γραφείο Πάκα με ευρύτατη εμπειρία στο χειρισμό νομικών υποθέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του με έδρα
τη Θεσσαλονίκη.

Δραστηριοποιείται εκπροσωπόντας πελάτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει καταγράψει νομικούς χειρισμούς που απλώνονται σε όλα τα πεδία της νομικής επιστήμης.

Ιστότοπος Site

https://www.pakaslaw.gr