Ετικέτα: ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

Ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικήςεμπειρίας…