Σήμερα 27/8/2021 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού. Οι επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ Αριδαίας παρακαλούνται να προσέλθουν απαραίτητα από :

την Πέμπτη 2-9-2021 έως και την Παρασκευή 10-9-2021

για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ 

Κατά την προσέλευσή τους , οι επιτυχόντες υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια2, εργασιακή εμπειρία3).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου
ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και
σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Αναλυτικές Οδηγίες Εγγραφής

Εναλλακτική Δυνατότητα Εγγραφής

Θυμίζουμε απόφοιτοι παλιότερων ετών και οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλλαν ή δεν πέρασαν μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αριδαίας στην αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα : Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ .

Το ΔΙΕΚ Αριδαίας θα υποδέχεται τους επιτυχόντες καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 18.00.

Πληροφορίες στη Γραμματεία μας στα τηλ:
2384028241
2384028242

Από

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *