Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο
«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 (270 για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης) εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου
δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και για τους οποίους προβλέπεται:

  • Η συμμετοχή σε εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές
    δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση
  • Η συμβουλευτική τους υποστήριξη από μέντορες
  • Η τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (6 μήνες)

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί
προαπαιτούμενο προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε ευκρινή αρχεία pdf), μέσω πληροφοριακού συστήματος, που έχει
δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου με MIS 5069416 και βρίσκεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.e-iekpraktiki.gr

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα έχουν υποχρεωτικά και επί
ποινή αποκλεισμού εκπαιδευόμενοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από
δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά, που
έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και οι οποίοι:

  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. Αφορά τόσο τους ωφελούμενους που ξεκινούν για πρώτη φορά την πρακτική τους άσκηση όσο και αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση.
  • δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
  • δεν παρακολουθούν άλλη συναφή πράξη

Προς απόδειξη των παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν :

  • Βεβαίωση ολοκλήρωσης θεωρητικής εκπαίδευσης με αναφορά στο ότι δεν έχουν υλοποιήσει πρακτική άσκηση (από το ΙΕΚ φοίτησης).
  • Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη συμμετοχής του/της υποψήφιου/ας σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υπηρεσιών που
προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας θα καταβάλλεται από το ΚΑΕΛΕ
ΕΣΕΕ αποζημίωση (3,484 €/ώρα εξάμηνης (960 ώρες) πρακτικής άσκησης) σύμφωνα
με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 31986/Β/28.03.2023) «Καθορισμός κατώτατου
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες
όλης της χώρας», όπως ισχύει.

Αναλυτικά οι οδηγίες της πρόσκλησης υπάρχουν εδώ :

https://iekaridaias.gr/wp-content/uploads/2023/11/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ-ΚΑΕΛΕ_final.pdf

Η υποβολή της αίτησης είναι υποχρέωση του σπουδαστή.

Από

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *