Τυροκομία-Γαλακτοκομία

Η Τυροκομία-Γαλακτοκομία είναι ένας από τους κλάδους που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Ο «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος» κατέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να παρασκευάζει τυριά κάθε είδους, εξασφαλίζοντας την ποιότητα στην παραγωγή και τη συνεχή αναβάθμιση της τυποποοίησης.

Στην περιοχή μας του Δήμου Αλμωπίας, δραστηριοποιούνται πολλές κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και μονάδες τυποποίησης προϊόντων και ένας από τους βασικού μας στόχους είναι ακριβώς η στελέχωση αυτών των μονάδων με εξειδικευμένους υπαλλήλους που θα μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή με γνώσεις και δεξιότητες που θα δίνουν προστιθέμενη αξία στο προς πώληση προϊόν.

Μαθήματα

 

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Ι
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
 • ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΙΙ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-MARKETING
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ