Ετικέτα: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Παράταση Προγράμματος Επιδότησης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399

Σας γνωστοποιούμε την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου για παράταση του προγράμματος επιδότησης: Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών…