ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εκπαιδευτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”) μετά από ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ δύνανται να εργαστούν ως ακολούθως :

 1. Ο εκπαιδευτής δεν συμμετέχει στη διά ζώσης διδασκαλία στα τμήματα, παραμένει στον χώρο του και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης.
  Υποχρεούται να αναρτά στην πλατφόρμα σημειώσεις και οδηγίες, να παραμένει διαθέσιμος μέσω email για επίλυση αποριών τις ώρες που θα έκανε το μάθημά του στο ΙΕΚ, να προτείνει ερωτήσεις κατανόησης, εργασίες ατομικές ή και ομαδικές με συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο των καταρτιζομένων, να δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας (ξεκινώντας ένα θέμα συζήτησης, συμμετέχοντας με αναρτήσεις κτλ.).

  Ο εκπαιδευτής πιστοποιεί τη συμμετοχή των καταρτιζομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στις παραπάνω διαδικασίες κατάρτισης.

  Η Διοίκηση του ΙΕΚ είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για την κατάρτιση ενός πλάνου ελάχιστης συμμετοχής εκπαιδευτών και καταρτιζομένων στις διαδικασίες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, το οποίο να αντιστοιχεί στις ώρες κατάρτισης του μαθήματος. Η επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διαδικασίες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω της επίσημης πλατφόρμας των ΙΕΚ και δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ ως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας.

Παράδειγμα πλάνου ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Για τους εκπαιδευτές:

Ανάρτηση υλικού προς μελέτη μία έως δύο φορές την εβδομάδα,
ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος και κατά την κρίση του εκπαιδευτή.
Επιπλέον, ερωτήσεις κατανόησης και προαιρετικά μικρές εργασίες και ασκήσεις, ανάλογα με την ύλη του μαθήματος με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης υποχρεωτικά. Μία ή δύο εργασία/ες ανάπτυξης, ή/και ασκήσεις που θα καλύπτουν το σύνολο της ύλης.

Για τους καταρτιζόμενους: Υποχρέωση μελέτης του υλικού και ανάρτησης παραδοτέων για
όλα τα παραπάνω, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 1. Εναλλακτικά, αξιοποιείται η σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση κατά τις ώρες που προβλέπονται από το πρόγραμμα κάθε τμήματος.
  Ο εκπαιδευτής δηλαδή θα συνδέεται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης και οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να τον
  παρακολουθούν από αίθουσα του ΙΕΚ που διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση ίντερνετ.
  Σε αυτή την περίπτωση η παρουσία τους πιστοποιείται και καταγράφεται από τη διοίκηση του ΙΕΚ.
 2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή του μαθήματος με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως κατάρτιση σε αίθουσα του ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν στις διαδικασίες του μαθήματος από τον χώρο τους.

Εκπαιδευτές που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19
Τα προβλεπόμενα στην παραπάνω περίπτωση εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπαιδευτών που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19, για το χρονικό διάστημα που αυτοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποδεδειγμένα και με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΕΚ.

Οι ευπαθείς ομάδες ορίζονται ως ακολούθως (μόνο όσοι εμπίπτουν με προσκόμιση αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης)

 1.  Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
 5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια
 6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)
 7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
 8. Γυναίκες που κυοφορούν.
 9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
 10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα
 11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

Επίσης, ως εκπαιδευτές υπαγόμενοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και όσοι υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:


2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση). 2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40). 2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφουν 1.1 – 1.4.

Επισυνάπτουμε τα σχετικά έντυπα:

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ
 2. Εγκύκλιο Υπουργείου εσωτερικών με Θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020)

Από

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *